Vrijdag 9 april 2010. Mocht je een agenda hebben, bewaar deze dan voor je hele leven. Dit is het begin van het einde voor de SGP. Vandaag is officieel, keihard besloten dat de SGP discrimineert. ‘De SGP maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen op een manier die in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en met de grondwet,’ aldus de Hoge Raad. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat vrouwen wel lid mogen worden van de SGP maar niet op de kieslijst kunnen worden geplaatst. Da’s nou niet echt een uitmuntend voorbeeld van gelijkheid en dus is daar uiteindelijk een stokje voor gestoken. Menno ‘jezus heeft het zo gewild’ de Bruyne, voorlichter van de SGP, krijgt blijkbaar al huiduitslag als hij over Nederland nadenkt:

Prostitutie gelegaliseerd, SGP ‘geillegaliseerd’. Fraai land…

Ja, Menno. Dit ís een verdomd fraai land. Voor de mensen die dit geen fraai land vinden is ooit de grens uitgevonden, ik stel voor dat je ‘m eens opzoekt en dat je er vooral overheen stapt.

Dit is dus wat fatsoenlijke klassiek gelovige christenen in NL te verwachten hebben van de ‘toleranten’: rechtsvervolging en veroordeling.

Rechtsvervolging. JA GEK HÈ. Er wordt recht uitgesproken OMDAT ER EEN WET OVERTREDEN WORDT. Ik weet dat religie niet geheel gebaseerd is op rationeel zijn maar dat betekent niet dat de here god, mocht hij bestaan, je voor de lol een stel hersenen heeft gegeven.