heeft die snol goed voor elkaar

Dat zie ik RTL niet zo gauw doen..